Šolske ekskurzije

Šolske ekskurzije

Potovanja v vseh razvitih državah predstavljajo znanje. Tudi pri nas postajajo nepogrešljiv in prijeten del izobraževanja. Dijake motivirajo, saj za uspešen nastop v globalni družbi ne zadošča samo šolsko znanje. Treba si je pridobiti še druga, širša znanja. Svet je kot knjiga in tisti, ki ne potuje, je prebral samo eno stran.

1 2 3