GOTSKI BISERI ŠTAJERSKE

Štajerska, Slovenija
Povpraševanje

Termini

  • /

Preden se podamo na pot si bomo ogledali nekdanje knežje mesto CELJE, ki je v poznem

srednjem veku v sled ambiciozne rodbine Celjskih postalo pomembno kulturno središče. S

Celjskimi grofi je povezana vrsta spomenikov širom po Štajerski, v samem Celju pa je to opatijska

cerkev sv. Danijela s tamkajšnjo Kapelo Žalostne matere božje. Ob freskah v kapeli izstopajo

zanimive figuralne konzole, biser arhitekturne plastike iz časa okoli leta 1400. Povzpeli se bomo

tudi do mogočnih razvalin starega gradu nad mestom, ki še spominja na moč nekdanjih

gospodov. V SLOVENSKIH KONJICAH si bomo ogledali cerkev sv.

Jurija, ki se od konca 15.stol. po zaslugi tedanjega župnika

Valentina Fabrija ponaša s čudovitem pozno gotskim obočnim

sistemom z dekorativno ukrivljenimi rebri. Nedaleč stran se

nahaja kartuzijanski samostan ŽIČE, ki ni zgolj sijajen kulturni

spomenik, čeprav se je ohranil le del nekdanjega kompleksa.

Samostan je odigral pomembno vlogo tudi v verski krizi poznega

srednjega veka in je bil nekaj časa celo sedež generalnega

priorja kartuzijanskega redu. V skladu z redovnimi pravili je bil razdeljen na dva dela, zgornjega za

menihe in spodnjega za laike. Ogledali si bomo tako zgornjo, samostansko cerkev z ostanki celic

kontemplativnih menihov kot tudi spodnjo cerkev v Špitaliču. Ta je po razpustitvi samostana

preživela kot župnijska cerkev in je kljub skromni velikosti ena najzgodnejše ohranjenih gotskih

arhitektur v celotnem vzhodno alpskem prostoru. Romarska cerkev na PTUJSKI GORI, ustanova

štajerskega plemstva s konca 14.stol., je brez dvoma osrednji gotski spomenik na Slovenskem,

tako po arhitekturni plati kot po dragocenih arhitekturnih plastikah ter kiparski opremi. Vrhunska

kvaliteta del, ki tudi v širšem prostoru izstopa kot čudovit primer »dvornega« internacionalnega

gotskega sloga, nas bo očarala pri ogledu cerkve. Na PTUJU, enem od kulturnih središč srednjega

veka pri nas, si bomo ob sprehodu skozi mesto ogledali proštijsko cerkev sv. Jurija, izvorno

romansko arhitekturo, ki je pozneje gotsko prezidana in povečana dobila bogato umetniško

opremo.Posebej izstopa poznogotski oltar, ki je delo salzburškega slikarja Konrada Laiba. Obiskali

bomo tudi rekonstruirano minoritsko cerkev in se sprehodili do gradu z bogatimi zbirkami, ki

pričajo o dolgi in ponosni zgodovini srednjeveškega in novoveškega Ptuja. Dan bomo zaključili ob

večerji v Ljutomersko-Ormoških goricah in se vrnili v Celje v večernih urah

Doplačilo: 15.- € za vstopnine in degustacijo.

Termin

Vaši podatki

Podatki o potnikih

1. Potnik

Vaše sporočilo

Način plačila

Ostali prijavni podatki